Bizim Hikayemiz

Bereket Döner, 1988 yılında İstanbul Beyoğlu’nda, küçük bir döner işletmesi olarak kurulmuştur. Kısa zaman içinde hizmetteki ve kalitedeki özeni karşılıksız kalmamış, Beyoğlu ve çevresinde restoranlarının sayısını 4’e ulaştırmıştır. Bu restoranlarda günlük olarak 1500 kilograma yakın döner satabiliyor olmanın vermiş olduğu güç ve cesaret ile 1998 yılında İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’nin ilk hazır döner üretim tesisini kurmuş, böylelikle geleneksel Türk dönerini dünyada hak ettiği yere taşıma hedefi ile hızla büyümüştür. Bugün geleneksel Türk dönerinin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu vizyonu ile yoluna devam eden Bereket Döner, dünyanın en büyük döner üreticilerinin arasında yer almayı başarmıştır.

Bereket Döner sektörün öncü markası olarak, kontrollü ve hijyenik şartlarda üretim yapan ve işinde uzman bir kadroya sahip tesisleriyle, Türk Dönerinin bugünkü yüksek standartlarını oluşturmuştur. Türkiye’nin en büyük döner üreticisi olarak İstanbul Hadımköy’de 12.500 m²’lik kapalı alanda kurulu tesisi ile Bereket Döner, kuruluşundan bugüne sektöründe açık ara liderliğini korurken dünyada da adından sıkça söz ettiren dev üreticilerin başında gelmektedir. Ayrıca Niksar’da kurulan Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası ve Besi Çiftliği ile de Türkiye’nin verimli topraklarında kendi üretimini yapmaya başlamıştır. Bereket Döner, kurduğu üretim sistemleri sayesinde doğal ve geleneksel yöntemlerle kaliteden ödün vermeden, hijyenik şartlarda ürettiği ürünlerini tüketicisi ile buluşturmanın gururunu yaşamaktadır.

Günümüzde ülkemizin en büyük hazır döner üreticisi olan ve 125’i aşan şube sayısı ile en büyük restoran zincirlerinden birine sahip Bereket Döner, sektörde haklı ve saygın bir yer edinmiştir. 2015 yılı Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları araştırmasında İkinci Beşyüz listesine adını yazdırarak sektöründe yine bir ilke imza atmıştır. Büyüme yolunda vites yükselten, yeni ve daha yüksek hedeflere koşan Bereket Döner yakın dönemde kendini daha da geliştirerek Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında ilk 500e yükselme amacı ile çalışmalarına devam etmektedir. Böylelikle sadece kendi sektöründe lider olmakla yetinmeyip yoluna daha büyük hedeflerle devam ederken Türkiye’nin en büyük sanayi devleri arasındaki yerini almaya hazırlanmaktadır.

Bereket Döner, helal ve güvenilir gıda üretmek misyonu ve geleneksel Türk dönerinin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu olma vizyonu ile bütün platformlarda bunun mücadelesini sürdürmektedir. Bugün Bereket Döner Ailesi Türkiye’nin büyük değerlerinden biri olan Türk Dönerini, ülke sınırlarımızın dışına taşıyarak bir dünya markası olma yolunda azimle çalışmaya devam etmektedir.

Hayrettin Taşkıran
Başkan

Mükemmelliğin bereketine inanır ve bu bereketi bugün olduğu gibi gelecekte de sürdürebilmek için;


Misyonumuzdan aldığımız güçle yenileşimi ve gelişimi sürdürür, değişime liderlik ederiz.

Vizyonumuza ulaşmak için stratejik düşünür, hedeflerimize ve performansımıza iç ve dış paydaşlarımızın desteği ile ulaşırız.

Hizmet standartlarımızı yükseltmek için süreçlerimizi etkinlik ve verimlilik ilkesi ile yönetir, teknolojik gelişimler ile zenginleştiririz.

Çalışanlarımızı bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeleri yönünde teşvik eder; başarılarını tanır, takdir eder ve ödüllendiririz.

Müşterilerimizin taleplerini adillik, tarafsızlık ve gizlilik ilkesi ile ele alır, memnuniyeti arttırmaya yönelik çözümler geliştiririz.

Risk yönetimi yaklaşımı ile süreçlerimize yönelik riskleri değerlendirir, iş sürekliliğini güvence altına alırız.

Sosyal sorumluluk ilkesi ile hareket eder, iç ve dış paydaşlarımıza bu yönde örnek oluruz.

Bilgi güvenliği yaklaşımı ile hareket ederek kurumsal bilgi varlığını koruruz.

Çalışmalarımız nedeni ile havaya, suya ve toprağa oluşabilecek çevresel etkileri dikkate alırız. Çevresel sürdürülebilirlik için çevre kirliliği etkenlerini en aza indirecek önlemleri alır ve çalışanları bu amaca yöneltiriz.

Hizmetlerimiz kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak için iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde risklerimizi yönetiriz.

Tedarikçi ve işbirliklerimizle karşılıklı faydaya yönelik ilişkiler kurar ve geliştiririz.

Varlıklarımızı ve kaynaklarımızı yaşam çevrim sürelerince etkin ve verimli yönetiriz.

Faaliyet alanlarımıza yönelik ulusal ve uluslararası tüm standartları referans alarak, etik ve 4 temel değerimiz ışığında birlikte başarmayı ve gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.

GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE POLİTİKAMIZ 

BEREKET DÖNER Ürün kalitesi sürekliliğinin ancak değişen ve gelişen müşteri beklentilerinin tam ve doğru olarak tespit edilmesi ve karşılanmasıyla mümkün olacağının bilincindedir. Bu nedenle BEREKET DÖNER’de tasarım ve üretim faaliyetlerine her zaman yüksek önem verilir. Yeni bir ürünün tasarımında ve tasarım değişikliklerinde ürünün güvenilirliği tüm risk faktörleri kanun ve standartlar göz önüne alınarak hatasız olarak sağlanır.

BEREKET DÖNER Yasal Mevzuatlara ve Gıda Kodeksine uygun, Yasal zorunluluklara uymayı taahhüt etmektedir.

BEREKET DÖNER Gıda güvenliğini Toplam kalite yönetiminin bir parçası olarak görmektedir.

BEREKET DÖNER’TE üretimin tüm aşamalarında kalite hijyen çevre ve emniyet kurallarına tam olarak uymak vazgeçilmez bir ilkedir.

BEREKET DÖNER Takım ruhuna sahip eğitimli personel ile Gıda Güvenliğini her aşamada kontrol altında tutar.

BEREKET DÖNER Sürekli iyileştirmeyi esas alan üretim faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

BEREKET DÖNER sürekli gelişme için en değerli kaynağı olarak gördüğü çalışanlarına, tüketici beklentilerini eksiksiz karşılayan ürünlerin en etkili şekilde üretilmesi, ulaştırılması ve sunulması için eğitim verir.

BEREKET DÖNER Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür sözünü temel alarak bütün çalışanlarına gıda güvenliği bilincini yerleştirmek için her yıl artarak devam eden eğitimlerine aralıksız devam etmektedir.

BEREKET DÖNER Müşteri odaklı üretimleri ve Müşteri memnuniyeti esas alınarak üretim yapmayı, müşteri şikayetlerin en aza indirmeyi taahhüt etmektedir.

BEREKET DÖNER Tedarikçilerini özenle seçer yerinde denetler ve sistemlerinin gelişmelerine katkıda bulunur.

BEREKET DÖNER Ulusal ve uluslararası teknolojik gelişmeleri takip eder ve çağdaş uygulamaları ürün kalitesine yansıtır.

 

“Kurumsal Mükemmellik Politikamız” ışığında “Önce İnsan Sağlığı” yaklaşımı ile ürün ve hizmetlerimizin, müşteri beklentilerini aşarak karşılaması; helal, güvenli, kaliteli ve lezzetli olmasını sağlamak için:

Üretim ve hizmet sunumunun her aşamasında modern üretim teknikleri, etkin hijyen uygulamaları, uygun çevre ve emniyet şartlarını sağlamayı,

Ürün ve hizmetlerimizde gıda güvenliği şartlarını dikkate alarak riskleri kaynağında önlemeyi,

Tanımlanmış ve ölçülebilir gıda güvenliği şartlarına uygun; fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamasını,

Gıda güvenliği ile ilgili konularda; gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler arasında etkin bir iletişim ağı kurmayı ve sürdürmeyi,

Tüm ürün ve hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası gıda güvenliği standartlarına uygun olarak sağlamayı ve geliştirmeyi taahhüt ederiz.

ETİK KODUMUZ D.N.A.

Bereket Döner Etik Kod ve Etik Davranış Kuralları ile çalışanlarımıza ve Bereket Döner’i temsilen hareket eden paydaşlarımıza, çalışma süreleri boyunca görevlerini ifa ederken verecekleri kararlar ve sergileyecekleri davranışlarında yol gösterici bir rehber olunması ve huzurlu bir çalışma ortamına katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Biz Bereketliler tüm kararlarımızı ve hareketlerimizi; Etik Kodumuz D.N.A. (Dürüst, Normatif ve Adaletli) ışığında kendimizi, işimizi ve çevremizi olmak üzere 3 boyutta düşünerek etik kurallarımız çerçevesinde hayata geçiririz.

Bu üç boyut;
1. Kendisi için etik olmak: Öncelikli olarak kendi vicdanı ve aklına başvurarak insan onuruna yakışır bir biçimde hareket etmektir.
2. İşi için etik olmak: Çalıştığı sektörde tüm paydaşlarına karşı ekonomik, politik, yasal, çalışma şartları ve diğer sosyal dengelerden kaynaklı kararlarda Bereket Döner Davranışlarına uygun hareket etmektir.
3. Çevresi için etik olmak: İçinde yer aldığı toplum ve diğer yaşam biçimlerine (eko sisteme) yönelik davranışlarında yasal ve sosyal standartlara uygun hareket etmektir

Bu yaklaşım tüm çalışanlarımızın Bereket Döner isminin saygınlığını ve güvenilirliğini koruması ve geliştirmesi, bulunduğumuz çatı altında bir aile olarak beşeri ilişkilerimizi tesis etmekte yol gösterici olacaktır. Bu kapsamda geçici personel de dâhil olmak üzere Bereket Döner çatısı altında istihdam edilen tüm çalışanların Etik Kod ve Etik Davranış Kurallarına ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama normlarına uymaları önceliğimizdir.

ETİK KARAR VERME YOL VE YÖNTEMLERİ

Bir hareketiniz hakkında şüphe içerisinde olduğunuzda veya bir karar vermeniz gerektiğinde, kendinize Etik DNA’mız (Dürüst, Normatif ve Adaletli) çerçevesinde aşağıdaki soruyu sormanızı ve vereceğiniz cevaplar doğrultusunda adım atmanızı istiyoruz.

(*) Hareketim veya vereceğim karar kendime, işime veya çevreme etik olarak zarar verecek mi?
Eğer sorduğunuz soruda bu üç boyuttan birine EVET cevabı veriyorsanız, o hareketi yapmaktan veya kararı almaktan kaçının. İçinden çıkamadığınız bir durum söz konusu ise bir üst yöneticinize danışın ve yardım isteyin.

ETİK İHLALLERİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Tüm Bereket Döner yöneticileri ve çalışanları, Bereket Döner’in etik standartları ve kalitesini yüksek tutma konusunda yükümlüdür. Bereket Döner’in tabi olduğu yasa ve/veya mevzuatın Etik Davranış Kuralları çerçevesinde ihlal edildiğinden şüphelenirse bunu etik kuruluna bildirmekle yükümlüdür.
Bununla birlikte müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımız Etik Kurallar Yönetmeliği’miz çerçevesinde bildirimlerini etik@bereketdoner.com.tr mail adresine ulaştırabilirler. Bu adrese gönderilen tüm mailler tarafsız bir biçimde sadece etik kurul üyelerinin ve yönetim kurulu başkanının e-postasına iletilir. Bu kapsamda yapılan tüm değerlendirmeler görevler ayrılığı ve gizlilik ilkesi içinde yürütülür.

Etik Kod ve Etik Davranış Kuralları bizlere sadece Bereket Döner’de çalışırken değil, hayatımız boyunca örnek birer vatandaş olmamızda yol gösterecektir.

Her Bereket Döner çalışanı potansiyel bir değerdir. Ve biz bu değeri sürekli kılmak için;

Doğru işe doğru insan yaklaşımı ile seçme ve yerleştirme yaparız.

Ücret ve yan haklar yaklaşımı ile çalışanlar arasındaki fırsat eşitliğini dengeleriz.

Sağlıklı ve mutlu iş yeri yaklaşımı ile çalışanlarımız için konforlu çalışma alanları tasarlarız.

Eğitim ve sürekli gelişim ile çalışanlarımızın bilgi, beceri ve mesleki gelişimlerini destekleriz.

Öneri ve yenileşim yaklaşımı ile çalışanlarımızın sistemin gelişimine katılmalarını sağlarız.

Motivasyon yönetimi ile çalışanlarımızın ilk heyecanıyla çalışmalarını hedefleriz.

Tanıma, takdir ve ödüllendirme ile tutkuyla bağlı çalışanlarımızı destekleriz.

Performans yönetimi ile çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlarız.

Yetenek yönetimi ile potansiyel çalışanlarımızı geliştiririz.

Kariyer yönetimi ile çalışanlarımızın mesleki ilerlemelerine yön veririz.

Bereket Döner’se Kariyeriniz Fark Eder.

BEREKET DÖNER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ


Bereket Döner Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile grup şirketleri (https://www.bereketdoner.com.tr/grup-sirketleri) bünyesindeki kişisel veriler, Bereket Döner’ in koruması altındadır. Bereket Döner 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel veri olarak kabul edilen veriler Bereket Döner tarafından aşağıda belirtilen haller ve bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Bereket Döner tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

Kişisel Veriler

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik ve İletişim Bilgileri: Kimlik ve İletişim Bilgileri: TCKN, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği ve bunlar gibi kimlik bilgileriniz ile kimliğinizi belirli kılabilecek sair bilgiler; adres, telefon/faks numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz,
 • Cari Hesap Bilgileri ve Satışa Kanal Bilgileriniz: Ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ve tarafınızla irtibat kurulması için alınan bilgileriniz, vergi ve TC Kimlik numaralarınız, adresleriniz, telefon numaralarınız, e-postalarınız, mektup ve sair çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz,
 • Site üzerinden alınan bilgileriniz,
 • Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri:(i) Cari hesap açılması için gereken risk değerlendirilmesine esas banka bilgileriniz, kredi notu bilgileri ile banka ve kredi kart bilgileriniz, geçmiş dönem bilgileriniz,
 • Fabrika, restoran, depo, dış ofis ziyaretlerinizde ziyaretçi sistemimize yapılan kayıtlardan, misafirlerimizin kullanımına sunduğumuz Wİ-Fİ altyapısından hizmet alabilmek için giriş yaptığınız ara yüzümüzden, kamera kayıt sistemlerimizden toplanabilmektedir ve işlenebilmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle "KVK Kanunu" olarak ifade edilecektir) hususunda Bereket Döner Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle "Bereket Döner" veya "Şirket" olarak ifade edilecektir) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bereket Döner, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1- Veri Sorumlusu Hakkında

KVK Kanunu uyarınca, Bereket Döner olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere veya yurt dışına açıklayabilecek/aktarabilecektir.

2- Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları ve amaçları dahilinde, Bereket Döner tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Şirketin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
 • Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması; suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi gibi dahili amaçlar için kullanılması; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Bereket Döner tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında yer almaktadır.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bereket Döner tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından aktarımı konusunda detaylı bilgilere, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasından ulaşabilirsiniz.

Yurtdışına Veri Aktarımı: Bereket Döner tarafından kişisel verileriniz, KVK Kanunun 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

4- Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Bereket Döner’ in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5- Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.bereketdoner.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘BEREKET DÖNER SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi No:11 Arnavutköy/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu bereketdoner@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bereket Döner’in, sunduğu hizmetlere ilişkin olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla göndereceği e-postaları almak istemiyorsanız, gönderilen e-postada yer alan üyelikten ayrıl bağlantısına tıklayabilir veya https://www.tiklabereketgelsin.com üzerinden hesabınıza girerek bildirim ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. E-posta gönderimleri ile ilgili sorularınızı müşteri hizmetlerini arayarak veya https://www.bereketdoner.com.tr/iletisim adresindeki formu doldurarak iletebilirsiniz. Bereket Döner, Aydınlatma metninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, güncel olarak https://www.bereketdoner.com.tr/veri-guvenligi adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

ÇEREZ POLİTİKASI
Çerez Politikası (aşağıda kısaca "Politika" olarak anılacaktır.) Bereket Döner Sanayi ve Ticaret A.Ş. (aşağıda kısaca "Bereket Döner" olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır ve internet sitemiz (aşağıda kısaca "İnternet Sitesi" olarak anılacaktır.) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni ekini oluşturmaktadır. Bereket Döner bu Politika'yı internet sitesinde hangi Çerezlerin kullanıldığını açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

ÇEREZ NEDİR?
Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bilgilerdir. Genellikle ziyaret ettiğiniz internet sitesini kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, sunulan hizmetleri geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır ve bir internet sitesinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir.

ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?
Çerezler kullanım ömrü, kullanım amacı ve çerezin sahibi veya çerez yerleştiren tarafa göre çeşitli ayrımlara tabi tutulurlar.

Kullanım Ömrüne Göre
Oturum çerezleri
Kalıcı çerezler

Kullanım Amacına Göre
Zorunlu/Teknik Çerezler
Analitik Çerezleri
İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler
Hedefleme/Reklam Çerezleri

Çerezin Sahibi veya Çerez Yerleştiren Tarafa Göre
Birinci Parti Çerezler
Üçüncü Parti Çerezler

Kullanım Ömrüne Göre
Oturum Çerezi: Bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulan ve ziyaret süreniz boyunca kullanılan, tarayıcı penceresi kapatılana kadar geçerli olan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretinizin sürekliliğini ve güvenliliğini sağlamaktır. Örneğin, birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formların doldurulmasını sağlar.

Kalıcı Çerezler: Bir internet sitesini ilk ziyaretinizde oluşturulur, kullanım ömrüne bağlı olarak veya siz silinceye kadar sabit diskinizde kalır. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunarak site işlevselliğini arttırmaktır. Örneğin, ziyaretçi tercihlerini hatırlayarak, iletilecek içeriğin bu tercihler doğrultusunda belirlenmesi.

KULLANIM AMACINA GÖRE ÇEREZLER
Zorunlu/Teknik Çerezler: Ziyaret ettiğiniz internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, sitenin çalışmasını sağlamak yoluyla gerekli hizmet sunmaktır. Örneğin, internet sitesinin güvenli bölümlerine erişmeye, özelliklerini kullanabilmeye, üzerinde gezinti yapabilmeye olanak verir.

Analitik Çerezler: İnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermezler. Örneğin, gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok ziyaret edilen sayfaları gösterirler.

İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Ziyaretçinin site içerisinde yaptığı seçimleri kaydederek bir sonraki ziyarette hatırlar. Bu tür çerezlerin amacı ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktır. Örneğin, site kullanıcısının ziyaret ettiği her bir sayfada kullanıcı şifresini tekrar girmesini önler.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesi ve kaç kere izlendiğinin hesaplanmasını sağlarlar. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilerin ilgi alanlarına özelleştirilmiş reklamların sunulmasıdır. Örneğin, ziyaretçiye gösterilen reklamın kısa süre içinde tekrar gösterilmesini engeller.

ÇEREZİN SAHİBİ VEYA ÇEREZ YERLEŞTİREN TARAFA GÖRE ÇEREZLER
Birinci Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi tarafından tanımlanan ve sadece bu site tarafından okunabilen çerezlerdir.

Üçüncü Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi dışındaki organizasyonlarla tanımlanan ve tanımlandığı hizmete dair siteye raporlama yapılmasını sağlayan çerezlerdir.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER Sitelerimizin kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler:İnternet sitesi arayüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur.
Gelecekte bulunacağınız ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar.
İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur.
Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, kişisel veri niteliği taşımaz.
Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.
Hedefleme ve reklamcılık çerezleri ise reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğini analiz etmek amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında ve gerekli hukuki taahhütleri alınmış olarak kullanılmaktadır.

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?
Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir.
Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar.
Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür.
Çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri ??manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, hesabınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitesindeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir. Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili link'e tıklayarak değiştirebilirsiniz.

Google Chrome
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari
https://support.apple.com/kb/ph19214?

Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilir, Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için 'Bize Ulaşın' bölümünü kullanabilirsiniz.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,
Bereket Döner

Merkez: Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi No:11 Arnavutköy/İstanbul

Tel: + 90 212 771 5555
Faks: +90 212 771 60 60
E-Posta: kvkk@bereketdoner.com.tr
Mersis No : 0165027332700017

Dokümanlar
BD.PL.26-01 Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası
BD.FR.26.01-00 Kişisel Verileri Koruma Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu
2022 Bereket Döner